uważność


O uważności

Uważność – często o niej przypominam. Samo przypominanie ma jednak „krótkie nogi” – potrzebne jest głębokie pragnienie bycia prawdziwie obecnym, czyli obejmowania świadomością tego, co jest w nas: myśli i reakcji wnętrza. Obejmowania świadomością sytuacji, w której jesteśmy. Uważność może się pojawić się jako rezultat „jogicznej” obserwacji i prowadzić nas ku głębszemu poznawaniu siebie. Poznawanie […]