O uważności


uważność, uwaga

źródło: http://commons.wikimedia.org

Uważność – często o niej przypominam. Samo przypominanie ma jednak „krótkie nogi” – potrzebne jest głębokie pragnienie bycia prawdziwie obecnym, czyli obejmowania świadomością tego, co jest w nas: myśli i reakcji wnętrza. Obejmowania świadomością sytuacji, w której jesteśmy. Uważność może się pojawić się jako rezultat „jogicznej” obserwacji i prowadzić nas ku głębszemu poznawaniu siebie.

Poznawanie siebie często oznacza rozpoznawanie swoich uwarunkowań. Jeżeli się na to zdecydujemy, może być początkiem świadomej pracy w celu rozstania się z nimi. Potrzeba wyzwalania się z własnych wewnętrznych więzów jest głęboko odczuwana przez wiele osób. Coraz więcej ludzi w sobie gotowość podjęcia takiej pracy. Uważność wspiera te wysiłki odsłaniając nam to, czemu w danym momencie warto się przyjrzeć. To piękna praca nadająca naszemu życiu głębszy sens i prowadząca krok po kroku ku większej wolności.